Centar za kulturu ,sport i informisanje Olovo među jedanaest potpisnika protokola o saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica

prije 1 sedmica 18

Povodom potpisivanja protokola o saradnji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa jedanaest ustanova kulture na području Zeničko-dobojskog kantona, u prostorijama zeničkog BNP-a je upriličena konferencija za medije.

Protokol o saradnji podrazumijeva da se ustanove međusobno promoviraju prilikom gostovanja, kako u pisanim, elektronskim i printanim medijima, te svakom prilikom kada se pružaju informacije o zajedničkoj saradnji na eventualnim projektima.

Ovaj protokol je Bosansko narodno pozorište Zenica potpisalo sa: Domom kulture Žepče, Općom bibliotekom „Muhamed Kantardžić“ Breza, Kulturno-sportskim centrom Kakanj, Domom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Općom bibliotekom Maglaj, Centrom za kulturu, sport i informisanje Olovo, Centrom za kulturu i obrazovanje Tešanj, Općom knjižnicom Usora, Centrom za kulturu i edukaciju Vareš, Centrom za kulturu i informisanje Visoko i Centrom za kulturu Zavidovići.

Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović je istakao da je potpisivanje ovakve vrste dvogodišnjeg protokola o saradnji ozvaničenje, podsticanje i nadograđivanje već postojećih saradnji sa kulturnim institucijama u Zeničko-dobojskom kantonu. Kako je naveo Mijatović, Bosansko narodno pozorište Zenica se ovim protokolom obavezuje da bar dva puta odigra predstavu u institucijama kulture potpisnicama protokola ili da publika dođe u Bosansko narodno pozorište, gdje će biti prezentirani sadržaji.

Prema riječima Sanela Sokolara direktora Centra za kulturu ,sport i informisanje Olovo ova vrsta saradnje je poželjna i dobro došla u cilju obogaćivanja ponude kulturnih sardžaja ustanova kulture,pogotovo u manjim sredinama ,koje zbog finasijskih razloga često nisu u mogućnosti održati kontinuitet kulturnih sadržaja.

Takva vrsta saradnje podrazumijeva igranje bar jedne predstave za odrasle i jedne predstave za djecu. Mijatović je ovom prilikom istakao da se dijapazon saradnji može proširiti na razne vrste radionica i razovora sa dramskim pedagozima i glumcima.

Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović je istakao da je potpisivanje ovakve vrste dvogodišnjeg protokola o saradnji ozvaničenje, podsticanje i nadograđivanje već postojećih saradnji sa kulturnim institucijama u Zeničko-dobojskom kantonu.

Pročitajte cijeli članak