Korištenje neperspektivne vojne imovine ponovo vraćeno na scenu, teče rok od 30 dana

prije 1 sedmica 9

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH usvojena je inicijativa Denisa Zvizdića u vezi s načinom korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom. Vijeće ministara BiH je dobilo rok od 30 dana da uputi prijedlog zakona.

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH usvojena je inicijativa Denisa Zvizdića u vezi s načinom korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom. Vijeće ministara BiH je dobilo rok od 30 dana da uputi prijedlog zakona.

Iako je ova inicijativa prilično prošla "ispod radara javnosti", Vijeće ministara BiH je dobilo rok od 30 dana da pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom.

Prijedlog zakona bi trebao biti oblikovan tako da se imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija BiH, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi, isključivo s ciljem zaštite ove imovine od daljnjeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u BiH.

Protiv ove inicijative bili su zastupnici SNSD-a i HDZ-a, dok su suzdržani bili članovi SDS-a, PDP-a i DNS-a, dok su ostali bili za ovu inicijativu.

Iz vladajuće stranke u RS-u poručuju da im nije jasno zbog čega ostale stranke iz RS-a nisu bile protiv ove inicijative, jer smatraju da je štetna po entitet RS te dodaju da će biti veoma upitno da li će Vijeće ministar uspjeti napraviti zakon i predložiti ga.

Podsjetimo da su Odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga BiH definisane 63 lokacije vojne namjene koje su perspektivne za OS BiH i koje trebaju biti knjižene kao vlasništvo Ministarstva odbrane BiH. Od toga je 41 u Federaciji BiH i 22 u Republici Srpskoj.

Pravobranilaštvo RS-a je po nalogu vrha tog entiteta zakočilo ovaj proces poručivši da Republika Srpska neće dozvoliti da nepokretna vojna imovina s njene teritorije bude uknjižena na BiH, čime je blokiran jedan od koraka na putu u NATO.

Najveći protivnik knjiženja vojne imovine na državu je lider SNSD-a Milorad Dodik koji je "promijenio ploču" iako je 2012. godine zajedno s drugim liderima stranaka dogovorio knjiženje vojne imovine na državu. Tada su na spomenutom sastanku bili i Zlatko Lagumdžija, Sulejman Tihić, Milorad Dodik, Mladen Bosić, Dragan Čović i Božo Ljubić.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je već donosio odluke kojim se usvajaju apelacije Pravobranilaštva BiH protiv odluka Vrhovnog suda RS-a i tamošnjih okružnih sudova u vezi s uknjižbom vojne imovine.

Pročitajte cijeli članak